Uudised ja teated:

« Tagasi

Vastseliina rahvamaja kuulutas välja avaliku konkursi kunstilise juhi ametikohale

Kunstilise juhi põhiülesanneteks on Vastseliina rahvamajas kultuuritegevuse arendamine, korraldamine ja koordineerimine, osalemine Vastseliina piirkonna ja Võru valla suuremate sündmuste korraldamisel ning rahvamajas tegutsevate huvialaringide töö koordineerimine.

 

Kandidaadilt eeldame:

  • oskus viia läbi kultuurilis-meelelahutuslikke üritusi;
  • eelnevat töökogemust (soovituslik);
  • head suhtlemisoskust;
  • koostöövalmidust;
  • valmidus töötada erinevate vanusegruppidega;
  • valmidus töötada õhtusel ajal ja nädalavahetusel;
  • heal tasemel arvutikasutusoskust;
  • kasuks tuleb ka  võõrkeeleoskus  ja autojuhiloa olemasolu.

 

Kandidaatidel esitada järgmised dokumendid:

  • CV;
  • omapoolne visioon tegevusest rahvamaja kunstilise juhi ametikohal.

 

Tööle asumise aeg: võimalusel kohe.

 

Dokumendid palume esitada digitaalselt allkirjastatult hiljemalt  30. septembriks 2021 e-posti aadressil rahvamaja@vastseliina.ee või Vastseliina rahvamaja aadressil Võidu 38, Vastseliina alevik 65201 Võru maakond, märgusõnaga „Kunstilise juhi konkurss".
 

Lisainfo:

Anneli Lõhmus

Vastseliina rahvamaja juhataja

rahvamaja@vastseliina.ee,

5345 4214, 785 1178