Uudised ja teated:

« Tagasi

Verijärve küla ja Sika küla lahkmejoonte muudatuse algatamine

Aadressandmete korrastamise käigus on selgunud vajadus maaüksuste Melsomäe (katastritunnusega 91804:003:0410) ja Kasetiigi (katastritunnusega 91804:003:0159), asukohaga Verijärve küla, Võru vald korrigeerimiseks. Selleks, et muuta asustusüksuse piiri, algatati  asustusjaotuse piiride muutmine. Muudatuste kehtestamisega hakkab asustusjaotuse piir kulgema nii, et eelpoolmainitud katastriüksused jääksid Sika küla koosseisu.
 
Ettepanekuid, vastuväiteid saab esitada kuni 06.02.2018 Võru Vallavalitsusele, Võrumõisa tee 4a, Võru või e-mail vald@voruvald.ee
Rohkem infot: Alar Veibri, maaspetsialist, alar@voruvald.ee, 782 2716