Uudised ja teated:

« Tagasi

Viisakoordinaatori vastuvõtuajad jaanuarist juunini 2019

Viisakoordinaator võtab vastu:

 

  • Orava Raamatukogus 8. ja 22. jaanuar; 5. ja 19. veebruar; 5. ja 19. märts; 2. ja 16. aprill; 7. ja 21. mai; 4. ja 18. juuni; kell 11.00.
  • Vastseliina Rahvamajas 9. ja 23. jaanuar; 6. ja 20 veebruar; 6. ja 20. märts; 3. ja 17. aprill; 8. ja 22. mai; 5. ja 19. juuni; kell 14.00.
  • Võru Riigimajas 9. ja 23. jaanuar; 6. ja 20 veebruar; 6. ja 20. märts; 3. ja 17. aprill; 8. ja 22. mai; 5. ja 19. juuni; kell 08.00.
 
Järgmise nimekirja koostamine toimub tavapäraselt aprillis-mais. Nimekiri kinnitatakse augustis 2019.
 
Viisade vormistamise ja nimekirjadesse kandmise tingimused ning protseduurid on veidi muutunud. See tähendab konsuli nõutavate täiendavate viisa eesmärki tõendavate dokumentide olemasolu. Kultuurikollektiivid peavad lisaks esitama juhendaja allkirjastatud KÕIKIDE liikmete värske nimestiku. Hauaplatside tõendi alusel viisataotlejad peavad olema valmis täiendavate dokumentide esitamiseks lähisuguluse tõendamiseks. Kultuuri- ja omavalitsuste gruppide nimekirja kandmise avaldused tuleb esitada uue, palju põhjalikuma tabeli alusel (põhja saab viisakoordinaatori käest), kuhu tuleb lisada ka planeeritavate ürituste külastamise kava.
 
Enne viisa vormistustaotluse esitamist tuleb uuendusena maksta Vene Viisakeskuse teenustasu jaoks 11 eurot inimese kohta (pangaülekanne Sihtasutus Võrumaa Arenduskeskus arvelduskontole EE561010220275773220 – selgituses ära tuua, kelle eest makstud). Eelnevalt palun kontrollida viisakoordinaatorilt kinnitatud nimekirjas kirjasolekut!