Uudised ja teated:

Võru valla arengukava 2020-2030 avalikku arutelu ei toimu

Võru Vallavolikogu 14. oktoobri otsusega nr 233 avalikustati Võru valla arengukava 2020–2030 eelnõu koos lisadega 16.–31. oktoobrini Võru valla kodulehel. Arengukavasse ettepanekute esitamise perioodil laekus üks avaldus tänavavalgustuse rajamiseks, millega arvestatakse arengukavas meetme 4 "M4: Taristu ja kommunaalmajandus" tegevuse punktis 4.7 "Tänavavalgustuse inventariseerimine ja investeeringute plaani koostamine". Kuna Võru valla arengukava on valla arengusuundi üldiselt kajastav dokument, siis konkreetsema täpsusastmega tegevusi arengukavasse ei tooda, küll aga võetakse esitatud ettepanekut arvesse tänavavalgustuse investeeringute planeerimisel.

Lähtudes eelnevast ning arvestades Covid-19 viiruse jätkuvat levikut, ei toimu 4. novembril arengukava avalikku arutelu. Arengukava koos lisadega avalikustatakse valla kodulehel peale arengukava kinnitamist vallavolikogu poolt.

 

Lisainfo:

Mairi Raju-Toots

arendusspetsialist

mairi.raju-toots@voruvald.ee

524 5631