Uudised ja teated:

« Tagasi

Võru valla arengukava 2020-2030 on avalikustatud

Võru Vallavolikogu 14. oktoobri otsusega nr 233 avalikustatakse Võru valla arengukava 2020–2030 eelnõu koos lisadega 16.–31. oktoobrini Võru valla kodulehel.

Arengukava avalik arutelu toimub 4. novembril kell 16 Võru vallamajas Võrumõisa tee 4a, Võru (teise korruse saalis). Võru Vallavalitsus ootab kirjalikke ettepanekuid arengukavasse hiljemalt 31. oktoobrini aadressil vald@voruvald.ee. Avalikku arutelu ei korraldata, kui avaliku väljapaneku
jooksul eelnõu osas ettepanekuid ei esitata. 

Arengukava ja lisad:

Võru valla arengukava 2020-2030

Lisa 1 Võru valla toimekeskkonna analüüs

Lisa 2 Võru valla investeeringute kava

 

Lisainfo:

Mairi Raju-Toots

arendusspetsialist

mairi.raju-toots@voruvald.ee

524 5631