Uudised ja teated:

« Tagasi

Võru vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi Võru Vallaraamatukogu direktori ametikoha täitmiseks

                                                      

Võru vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi Võru Vallaraamatukogu direktori ametikoha täitmiseks, asukohaga Kanariku 7, Parksepa alevik, Võru vald, Võru maakond.

 

Tööle asumise aeg: 1. juuli 2021

 

Tööaeg: täistööaeg

 

Põhinõudmised direktorile:

Võru Vallaraamatukogu direktori peamine tööülesanne on juhtida vallavalitsuse hallatavat asutust Võru Vallaraamatukogu, tagades raamatukogu tulemusliku töö, haruraamatukogude arendamise ning kogu asutuse töö koordineerimine ja korraldamine.

 

Konkursil kandideerimiseks peavad isikul olema kõrgharidus raamatukogunduse või infoteaduste alal või selle puudumisel kõrgharidus ja raamatukoguhoidja kutsekvalifikatsiooni neljas aste.

 

Edukal kandidaadil on:

 • teadmised raamatukogunduse või infoteaduse alal;
 • juhtimiskompetentsid organisatsiooni arengu juhtimise, personalijuhtimise, ressursside juhtimise ja enesejuhtimise valdkonnas;
 • vähemalt 1-aastane juhtimiskogemus;
 • väga hea eesti keele oskus ja vähemalt ühe võõrkeele oskus vähemalt suhtlustasandil;
 • teadmised eelarvelise asutuse majandamise alustest;
 • vastutustunne, korrektsus ja täpsus;
 • koostöövõime ja väga hea suhtlemisoskus;
 • õpi- ja otsustusvõimelisus, analüüsimis- ja planeerimisvõime;
 • B-kategooria autojuhiload.

 

Kandideerijal esitada:

 • elulookirjeldus (sh töö- või teenistuskäik);
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
 • kandidaadi kirjalik nägemus Võru Vallaraamatukogu juhtimisest ning edasisest arengust;
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

 

Omalt poolt pakume:

 • head töökeskkonda;
 • eneseteostust raamatukogu arendamisel.

 

Dokumendid esitada hiljemalt 18. juuniks 2021 Võru vallavalitsusele aadressil Võrumõisa tee 4a, Võru linn, Võru maakond või digitaalselt e-posti aadressile vald@voruvald.ee.

 

Lisainfo:

Piret Otsatalu

abivallavanem,

+372 520 3908

piret.otsatalu@voruvald.ee

 

Võru Vallaraamatukogu direktori ametijuhend