Uudised ja teated:

« Tagasi

Võru vallavalitsus võttis arvele peremehetud ehitised

Võru vallavalitsus teatab, et on võtnud arvele peremehetute ehitistena:

1) Võru Vallavalitsuse 03.11.2020 korralduse nr 806 „Peremehetu ehitise hõivamise algatamine" alusel Võru vallas Tsolgo külas Jaama katastriüksusel (tunnus 91701:001:1290) asuva endise naftabaasi hoone (EHR kood 121349500). Viimane teadaolev omanik oli Järve osaühing;

2) Orava vallavolikogu 13.10.2017 otsuse nr 39 „Peremehetu ehitise hõivamise menetluse algatamine" alusel Võru vallas Kamnitsa külas Nurme katastriüksusel (tunnus 91701:001:1080) asuva elamu (EHR kood 121294883). Viimane teadaolev omanik oli Alviine Lant;

3) Orava vallavolikogu 13.10.2017 otsuse nr 40 „Peremehetu ehitise hõivamise menetluse algatamine" alusel Võru vallas Orava külas Koorejaama katastriüksusel (tunnus 91701:001:1567) asuva endise meierei hoone (EHR kood 121349247). Viimane teadaolev omanik oli Põlva teedevalitsus;

4) Orava vallavolikogu 13.10.2017 otsuse nr 41 „Peremehetu ehitise hõivamise menetluse algatamine" alusel Võru vallas Orava külas Jahimeeste katastriüksusel (tunnus 91701:001:1462) asuva sauna (EHR kood 121349253). Viimase teadaoleva omaniku kohta andmed puuduvad.

Vastuväiteid ehitise peremehetuse või selle kohaliku omavalitsuse poolt hõivamise kohta palume esitada hiljemalt 17. jaanuariks 2021 Võru vallavalitsusele aadressil Võrumõisa tee 4a, 65605 Võru või e-posti teel vald@voruvald.ee.

 

Lisainfo:

Krista lepp

maaspetsialist

782 2716