Uudised ja teated:

« Tagasi

Võru vallavalitsusele esitati neli kaasava eelarve ettepanekut

Võru vallavalitsus ootas kaasava eelarve ettepanekuid järgmise aasta investeeringute läbiviimiseks 24. septembrist kuni 15. oktoobrini. Kokku esitati vallavalitsusele neli ettepanekut:

  1. infotahvlid kõikidesse küladesse (Viive Tomson);
  2. Voki-Tamme bussipeatuse rajamine mõlemal suunal (Maarja Tamra);
  3. tuletõrje veevõtukohtade rajamine hajaasustuses (Aleks Pai);
  4. madalseiklusrada Kääpa külla (Marju Parv ja Sirle Muiste).

Suur tänu kõigile ettepanekute esitajatele!

Esitatud ettepanekutega saab tutvuda Võru valla kodulehel https://voruvald.kovtp.ee/kaasav-eelarve või 18. novembril kell 16.00 toimuval infopäeval, kus kõigil ettepanekute esitajatel on võimalik oma ideid tutvustada. Infopäeval saab täiendavaid vastused tekkinud küsimustele ning on võimalik leida oma ettepanekule suuremat toetajaskonda. Kuna Covid-19 viirus on endiselt levimas, siis palume oma soovist infopäeval osaleda eelnevalt teada anda arendusspetsialistile Mairi Raju-Tootsile e-posti aadressil mairi@voruvald.ee või telefoni teel 524 5631. Nii saame planeerida vajalike maskide olemasolu ning piirata vajadusel ruumi täituvust.

Kõik neli ettepanekut esitatakse hääletusele, mis toimub 1.-7. detsembril 2020 elektrooniliselt valla kodulehel ja Võru vallamajas kohapeal. Hääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukohaks on rahvastikuregistri andmetel 1. detsembri 2020 seisuga Võru vald. Iga hääletusel osalev isik saab hääletada ühe meelepärase idee poolt. Enim hääli saanud idee viib Võru vallavalitsus ellu 2021. aastal.

Rohkem infot Võru valla kaasava eelarve kohta, sh 2020. aasta kaasava eelarve protsessis esitatud ettepanekute kokkuvõtted ning Võru valla kaasava eelarve menetlemise kord, on kättesaadavad Võru valla kodulehel.


Lisainfo:

Mairi Raju-Toots

arendusspetsialist ja kaasava eelarve kontaktisik

782 1371, 524 5631

mairi@voruvald.ee