Uudised ja teated:

« Tagasi

Võru Vallavolikogu algatas Võru valla arengukava 2019-2029 koostamise

Võru valla arengukava koostamise eesmärk on määratleda ühinenud omavalitsusüksuste visioon, prioriteedid, eesmärgid ja vajalikud tegevused eesmärkide saavutamiseks. 
 
Arengukava koostamise protsess on avalik, sellesse kaasatakse valla esindajad ning töötajad, volikogu ja komisjonide liikmed, allasutuste töötajad, mittetulundussektori esindajad ning kõik protsessist huvitatud isikud. 
 
 
Kertu Künnapuu
arendusspetsialist
524 5631
kertu@voruvald.ee
www.voruvald.ee