Uudised ja teated:

« Tagasi

Võru vallavolikogu veebruarikuu istungi kokkuvõte

Kolmapäeval, 17. veebruaril toimus Lasva rahvamajas Võru vallavolikogu veebruarikuu istung.
 
Järgnevalt volikogu tehtud otsustest:
  •  Võeti vastu Võru valla 2021. aasta eelarve;
  • Kinnitati Võru valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2021-2033;
  • Arutati ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni investeeringute teostamise plaani muutmist Navi küla veetöötlusjaama laiendamise küsimuses;
  • Muudeti Võru vallavolikogu 11.03.2020 määrust nr 87 „Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeede";
  • Otsustati võõrandada enampakkumise korras Osula külas asuv Külvaja-5 kolmetoaline korteriomand alghinnaga 10000 eurot ja Sõmerpalu alevikus asuv Nursi tee 14-4 ühetoaline korteriomand alghinnaga 300 eurot;
  • Võeti vastu otsus toetada 2021. aastal Võru valla eelarvest eraüldhariduskoolis õppiva õpilase, kelle elukoha andmetena on rahvastikuregistrisse kantud Võru vald tegevuskulude katmist kuni 92 euro ulatuses ühes kalendrikuus ning toetada eralasteaedu, kus õpib Võru valla laps, kelle elukoha andmetena on rahvastikuregistrisse kantud Võru vald, majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulude katmisel kokkuleppelises summas, kuid mitte rohkem kui on Võru valla poolt kinnitatud valla keskmine lasteaiakoha arvestuslik maksumus;
  • Kinnitati Võru valla 2021. aasta aunimetuste saajad;
  •  Kinnitati Võru vallavolikogu alatiste komisjonide 2021. aasta tööplaanid.
Lisainfo:
Inga Leelanss
vallasekretär
782 1365, 5692 0660


Võru vallavolikogu istung Lasva rahvamajas. Foto: Maarika Rosenberg