Kooli vastuvõtt

Kääpa Põhikool  - vastuvõtt 1. klassi astumiseks 2020/21 õa toimub kuni 10. juunini 2020.

Õpilased võetakse 1. klassi vastu lapsevanema avalduse alusel. Väljaspool koolipiirkonda elavad lapsed võetakse vastu juhul, kui jääb vabu õppekohti. 

Avalduse blanketi leiad Kääpa põhikooli kodulehelt dokumentide menüüst https://koopakool.edu.ee/blanketid/

Avaldused saata aadressil silva@koopakool.edu.ee või viia kooli sekretärile (tel 5061287) 11. maist kuni 10. juunini esmaspäevast reedeni kella 9.00-11.30.

Üldine info: Direktor Rait Laatsit (tel 5330 7063)

 
Orava Kool ootab uusi õpilasi kõikidesse klassidesse. Avalduse vormid leiate kooli kodulehelt http://www.oravakool.voog.com/uldinfo/dokumendid

Avalduse võib edastada nii e-posti kool@orava.ee teel kui ka tuua koolimajja kuni 12.juunini.

Augustikuus saab koolimajja tuua avalduse alates 17. augustist-28.-augustini kella 9.00-12.00.

 
Osula Põhikool esimesse klassi mineva lapse vanematelt ootame avaldust elektrooniliselt 15. juuniks 2020 aadressile osulapk@osulapk.ee

Taotluse vorm on kättesaadav kooli kodulehel https://www.osula.edu.ee/avalduste-blanketid-0

Hiljemalt 20. augustiks palume esitada:

• lapse isikut tõendav dokument või sünnitunnistuse koopia;
• tervisekaart;
• koolivalmiduse kaart;
• foto (3 × 4 cm – 2tk).

 
Puiga Põhikool - info uute õpilaste vastuvõtmise kohta leiad Puiga Põhikooli kodulehelt, järgneva lingi alt https://puigapk.edu.ee/et/vastuvotu-tingimused-ja-kord. Dokument sisaldab ka taotluse vormi. 

Taotlus saata aadressil puigakool@gmail.com või tuua kooli sekretärile (tel 53434383)  esmaspäevast reedeni kell 8.00 - 14.00. 

1. klassi astuvate laste lisadokumendid (koolivalmiduskaart, koopia sünnitunnistusest ja 3x4 foto) tuua kooli hiljemalt 30. juuniks 2020.  

Info: Direktor Siiri Plangi (tel 50 71012)
 

Parksepa Keskkooli 1. klassi astuvate laste avalduse vorm on kodulehel. Hiljemalt 7. juuniks tuua kooli koolivalmiduskaart, lapse sünnitunnistusest koopia ja kaks 3x4 fotot. 
 
Vastseliina Gümnaasium ootab uusi õpilasi kõikidesse klassidesse. Dokumentide vastuvõtt 10. klassi toimub alates 15. juunist - 30. juunini kella 9.00-12.00. Augustikuus on samuti võimalik tuua dokumente alates 3. augustist. 

Esimesse klassi astujate lastevanematele toimub 27. mail kell 16.00 infotund koolimaja aulas. Palume tulla perest ühel vanemal ja seekord jäävad lapsed koju.

Avalduse kooli astumiseks https://www.vastseliina.edu.ee/vastuvott/
Lisainfo  kooli kodulehel https://www.vastseliina.edu.ee, tel 5276334, kool@vastseliina.edu.ee.