Vallavolikogu istungid

« Tagasi

Võru Vallavolikogu 13.01.2021 istungi päevakord

Võru Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 13. jaanuaril 2021. a algusega kell 14.00 Võru Vallavalitsuse teise korruse saalis (Võrumõisa tee 4a, Võru).

 

Volikogu istungil osalejatele on tagatud maskide ja desinfitseerimisvahendite olemasolu.

 

Päevakord:

 

 1. Võru valla haridusasutuste võrgu analüüsi tulemuste tutvustamine

Ettekandja:          Tanel Mätlik, OÜ Gravitas Consult

 

 1. Kultuuri-, spordi- ja noorsootöö ning seltsitegevuse ja kohaliku omaalgatuse toetuse eraldamine

Ettekandja:          kultuurispetsialist Maarika Rosenberg

 

 1. Projektis „Sobiv töökoht igaühele" osalemine ja omaosaluse garanteerimine

Ettekandja:          sotsiaalosakonna juhataja Angela Järvpõld

 

 1. Aktsiaseltsi Barrus maaüksuste detailplaneeringu kehtestamine

Ettekandja:          planeeringuspetsialist Triinu Jürisaar

 

Detailplaneeringu materjalid on kättesaadavad lingilt (punkt 1 – planeeringukaust):

https://atp.amphora.ee/voruvv2017/index.aspx?itm=367588&o=920&u=-1&o2=13273&hdr=hp&tbs=all

 

 1. Loa andmine kinnisasja omandamiseks

Ettekandja:          maaspetsialist Alar Veibri

 

 1. Asustusjaotuse lahkmejoonte muutmise algatamine

Ettekandja:          maaspetsialist Alar Veibri

 

 1. Võru valla avalikult kasutatavate tervikteede nimekirja kinnitamine

Ettekandja:          teedespetsialist Peep Kimmel

 

 1. Vee-ettevõtja määramine

Ettekandja:          keskkonnaspetsialist Jaanus Tanilsoo

 

 1. Aktsiaseltsi VÕRU VESI aktsiate soetamine

Ettekandja:          abivallavanem Juris Juhansoo

 

 1. Võru valla 2021. a eelarve II lugemine

         Ettekandja:          finantsosakonna juhataja Jaano Uibo

 

 1. Taotlused ja informatsioon

        11.1. Ülevaade 2020. aasta haridus- ja kultuuriosakonna ning sotsiaalosakonna tööst

           Ettekandja: abivallavanem Piret Otsatalu

 

 

Georg Ruuda

vallavolikogu esimees

 


Volikogu istungite protokollid

Volikogu istungite protokolle vaata dokumendiregistrist.