Kontaktid

Võru vald on 2017. aastal loodud omavalitsusüksus Võru maakonnas. 
Võru vallaks ühinesid Lasva, Orava, Sõmerpalu, Võru ja Vastseliina vald.
 
 

Võru Vallavalitsus

Võrumõisa tee 4a, 65605 Võru linn
Registrikood: 77000393
Tehingupartneri kood: 582101 (vt. rekvisiite)
Telefon: 785 1242
Leia meid Facebook'ist: www.facebook.com/voruvald
 

 

Vallavalitsuse tööaeg 8.00–16.30.

Vastuvõtuajad osakondade kaupa nähtavad kontaktide juures. 

Väljaspool vastuvõtuaega vastuvõtt eelneval kokkuleppel!

 Võru Vallavalitsuses toimub kodanike teenindamine eelkõige e-posti ja telefoni teel. Kui see pole võimalik, siis toimub kohtumine ametnikuga eelneval kokkuleppelAmetnike vastuvõtuks tuleb eelnevalt registreerida telefoni või e-posti teel.

AMETIKOHT

NIMI

  TELEFON 

E-POST

                      

Vallavanem

magistrikraad õigusteaduses

Vastuvõtt esmaspäeviti

kl 9.00–12.00

KALMER

PUUSEPP

782 1090

5347 0970

kalmer.puusepp@voruvald.ee

 

 

Abivallavanem

(majandusalal)

bakalaureusekraad kinnisvara planeerimises

Vastuvõtt esmaspäeviti

kl 9.00–12.00

JURIS

JUHANSOO

735 5059

526 2886

juris.juhansoo@voruvald.ee

 

Abivallavanem

(haridus-, kultuuri- ja sotsiaalalal)

magistrikraad õigusteaduses

Vastuvõtt esmaspäeviti

kl 9.00–12.00

PIRET

OTSATALU

520 3908

piret.otsatalu@voruvald.ee

 

KANTSELEI

Vastuvõtt esmaspäeviti kl 13.00–16.00 ja neljapäeviti kl 8.00–12.00 ja kl 13.00–16.00*

*vallasekretäril esmaspäeviti kl 9.00–12.00; registripidajal iga päev kl 8.00–12.00 ja kl 13.00–16.00

 

Vallasekretär

magistrikraad keskkonna-
tehnoloogias /
rakenduskõrgharidus
halduskorralduses

INGA

LEELANSS

782 1365

5692 0660

inga.leelanss@voruvald.ee


 

Kantseleispetsialist

magistrikraad riigiteadustes

HELLE

KAUTS

785 1242

helle.kauts@voruvald.ee

 

 

Registripidaja

keskeriharidus toidukaupade kaubatundmises

ANNE

TRUMM

782 1576

anne.trumm@voruvald.ee

 

Personalispetsialist

rakenduskõrgharidus halduskorralduses

ESTER

VALGEMÄE

799 9361

ester.valgemae@voruvald.ee

 

Avalike suhete spetsialist

bakalaureusekraad kirjanduses ja kultuuriteadustes /
kõrvaleriala: ajakirjandus ja kommunikatsioon

BIRGIT PETTAI

5309 9116

birgit.pettai@voruvald.ee

IT-peaspetsialist

rakenduskõrgharidus infotehnoloogia süsteemides

KARL

KUNINGAS

514 1538

karl.kuningas@voruvald.ee

 

IT-spetsialist

kutseharidus meister-seadistamises

GUIDO

KESKKÜLA

528 4359

guido.keskkula@voruvald.ee

 

 

Jurist

magistrikraad õigusteaduses

KAJA

KIILO

5787 5848

kaja.kiilo@voruvald.ee

 

HARIDUS– JA KULTUURIOSAKOND 

Vastuvõtt esmaspäeviti kl 13.00–16.00 ja neljapäeviti kl 8.00–12.00 ja kl 13.00–16.00*

*haridus- ja kultuuriosakonna juhatajal esmaspäeviti kl 9.00–12.00

Haridus– ja kultuuriosakonna juhataja

magistrikraad kultuurharidustöös

SIIRI

KONKSI

782 8092

5309 1595

siiri.konksi@voruvald.ee

 

Haridusspetsialist

magistrikraad pedagoogikas

ÜLLE

TILLMANN

786 8805

525 9707

ulle.tillmann@voruvald.ee

 

Kultuurispetsialist

rakenduskõrgharidus kultuurinõuniku, tantsujuhina

MAARIKA

ROSENBERG

786 8805

516 5751

maarika.rosenberg@voruvald.ee

 

Noorsootööspetsialist

rakenduskõrgharidus sotsiaaltöös

SIRLE

MUISTE

786 8805

514 7008

sirle.muiste@voruvald.ee

 

SOTSIAALOSAKOND

Vastuvõtt igal tööpäeval kell 8.00–12.00 ja kl 13.00–16.00*

*sotsiaalosakonna juhatajal esmaspäeviti kl 9.00–12.00

Sotsiaalosakonna juhataja

rakenduskõrgharidus sotsiaaltöös

ANGELA

JÄRVPÕLD

789 8247

5303 8110

angela.jarvpold@voruvald.ee

 

Lastekaitsespetsialist

bakalaureusekraad eripedagoogikas

RIINA

MANDEL

518 7491

riina.mandel@voruvald.ee

 

Lastekaitsespetsialist

magistrikraad eripedagoogikas

KRISTINA

TOBRELUTS

5194 6420

kristina.tobreluts@voruvald.ee

 

 

Sotsiaaltööspetsialist

keskeriharidus sotsiaalhoolduses

KADRI

TRUIJA

5302 5280

kadri.truija@voruvald.ee

 

Sotsiaaltööspetsialist

magistrikraad agronoomias

MARIA

SAARME

785 1180

5332 4890

maria.saarme@voruvald.ee

 

Sotsiaaltööspetsialist

rakenduskõrgharidus sotsiaaltöös

ENE

ANDREJEV

785 1471

5329 2574

ene.andrejev@voruvald.ee

 

Sotsiaaltööspetsialist

rakenduskõrgharidus sotsiaaltöös

HELLI

KALDA

785 1471

522 6285

helli.kalda@voruvald.ee

Sotsiaaltöötaja

keskeriharidus zootehnikas

AINO

KAURSON

5326 8535

aino.kaurson@voruvald.ee

 

Avahooldustöötaja

Vastseliina

TIIU

LIIVAOJA

5354 3534

 

 

Avahooldustöötaja

Vastseliina

KÜLLI

ZIUGAND

5365 9546

 

 

Avahooldustöötaja

Võru

LILIA

KALDMÄE

513 5343

lilia.kaldmae@voruvald.ee

 

Hooldustöötaja

Parksepa sotsiaalmaja

VAIKE

RUNTAL

   

Avahooldustöötaja

Orava

EIKE

KASELAAN

5351 3279

 

 

Avahooldustöötaja

Lasva

RIINA

NASSAR

517 9250

 

riina.nassar@voruvald.ee

Avahooldustöötaja

Lasva

VAIKE

MAASK

5550 0635  

Avahooldustöötaja

Sõmerpalu

TIIA

RAHULA

510 7662

 

 
Täiskasvanute tugiisik

 

 

LY PIHKANEN

 

5389 1053

ly.pihkanen@voruvald.ee

Täiskasvanute tugiisik

 

 

MARIANNE

HERMANN

 

5375 3223

marianne.hermann@voruvald.ee

 

MAJANDUSOSAKOND

Vastuvõtt esmaspäeviti kl 13.00–16.00 ja neljapäeviti kl 8.00–12.00

Ehitusspetsialist

üldkeskharidus

OTT

ALMANN

5665 2826

ott.almann@voruvald.ee

Ehitusspetsialist

rakenduskõrgharidus maaehituses

RISTO KIKKAS

5365 7567

785 1090

risto.kikkas@voruvald.ee

Planeeringuspetsialist

magistrikraad maastikuarhitektuuris

TRIINU

JÜRISAAR

735 5061

5696 5750

triinu.jurisaar@voruvald.ee

Maaspetsialist

magistrikraad maakorraldusinsenerina

ALAR

VEIBRI

782 2716

5910 5585

alar.veibri@voruvald.ee

Maaspetsialist

magistrikraad insener-maakorraldajana

KRISTA

LEPP

782 2716

krista.lepp@voruvald.ee

Arendusspetsialist

magistrikraad orgaanilises keemias / bakalaureusekraad õigusteaduses

MAIRI

RAJU-TOOTS

782 1371

524 5631

mairi.raju-toots@voruvald.ee

Hankespetsialist -

teenistussuhe peatatud

       

 

Hankespetsialisti asendaja

rakenduskõrgharidus halduskorralduses

REIN

KRAAK

5306 4722

rein.kraak@voruvald.ee

Teedespetsialist

keskeriharidus tehnik-mehaanikuna

PEEP

KIMMEL

735 5058

529 0640

peep.kimmel@voruvald.ee

Keskkonnaspetsialist

bakalaureusekraad 

keskkonnakaitses

JAANUS

TANILSOO

782 8091

504 9458

jaanus.tanilsoo@voruvald.ee

 

Majandusspetsialist

keskeriharidus õmblustööstuse tehnik-tehnoloogina

AIVI

JÄÄGER

5745 0366

aivi.jaager@voruvald.ee

Majandustöötaja

ÜLO

TÄHT

5356 1216

ulo.taht@voruvald.ee

 

Majandustöötaja

AIN

ANNUS

5329 2712

ain.annus@voruvald.ee

Majandustöötaja

(teede alal)

JAAN

RÜÜBERG

529 9561

jaan.ruuberg@voruvald.ee

Majandustöötaja

(teede alal)

HEIKI 

PILT

5194 8118

heiki.pilt@voruvald.ee

FINANTSOSAKOND

Vastuvõtuajad finantsosakonna juhatajal esmaspäeviti kl 9.00–12.00; 

raamatupidaja-kassapidajal iga päev kl 8.00–12.00 ja kl 13.00–16.00

Finantsosakonna juhataja

magistrikraad majandusküberneetikas

JAANO UIBO

782 2712

5336 4606

jaano.uibo@voruvald.ee

Pearaamatupidaja

EVA RÕÕMUS

789 8294

eva.roomus@voruvald.ee

Vanemraamatupidaja

keskeriharidus raamatupidajana

MAIRE

PALO

782 2712

maire.palo@voruvald.ee

Raamatupidaja

keskeriharidus kaubatundjana

MAI

KOORT

782 2712

mai.koort@voruvald.ee

 

Raamatupidaja

kutseharidus raamatupidamisassistendina

KARMEN

KELP

782 2712

karmen.kelp@voruvald.ee

 

Raamatupidaja

TAIMI

TINTSO

782 2712

taimi.tintso@voruvald.ee

 

Raamatupidaja-kassapidaja

JELENA

GOLUBOVA

735 5060

jelena.golubova@voruvald.ee