Uudised ja teated:

Lihtsustatud korras hange „Võru valla elektripaigaldiste käidukorralduse teenus 2019-2021“

Võru Vallavalitsus ootab pakkumusi Võru valla elektripaigaldiste käidukorralduse teenuse osutaja leidmiseks. Pakkumusi oodatakse e-posti teel aadressil vald@voruvald.ee pealkirjaga „PAKKUMUS – MITTE AVADA ENNE 28.01.2019 KELLA 15.00" või esitab kirjalikult Võru Vallavalitsusele paberkandjal aadressil Võrumõisa tee 4a, Võru linn, 65605 suletud ümbrikus MÄRKEGA „Võru valla elektripaigaldiste käidukorralduse teenus 2019-2021" PAKKUMUS – MITTE AVADA ENNE 28.01.2019 KELLA 15.00