Uudised ja teated:

« Tagasi

4. oktoobril toimub vallamajas Räpo liivakarjääri keskkonnaloa taotluse koosolek

4. oktoobril kell 17.00 toimub Võru vallamaja teise korruse saalis Räpo liivakarjääri keskkonnaloa taotluse avalik koosolek.

Osaühing Laikum taotleb uuesti maavara kaevandamise keskkonnaluba Räpo liivakarjääri mäeeraldisel. Mäeeraldis asub Võru maakonnas Võru vallas katastriüksusel Räpo (katastritunnus 91804:004:1212; pindala on 10,4 hektarit). Taotletava kaevandamisloa mäeeraldise pindala on 4,34 hektarit ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 8,43 hektarit. Taotletava kaevandamisloa kehtivusaeg on 15 aastat.

Aastal 2014 keeldus Keskkonnaamet samale alale kaevandamisloa andmisest.

Võru vallavalitsus peab Keskkonnaametile arvamuse keskkonnaloa taotluse kohta esitama hiljemalt 25. oktoobriks 2021.

Vaata Räpo mäeeraldise plaani>>