Uudised ja teated:

Lihtsustatud korras hange „Võru valla haljasalade hooldus 2019“

Võru Vallavalitsus ootab pakkumusi lihtsustatud korras läbiviidavale hankele „Võru valla haljasalade hooldus 2019".

Pakkumusi oodatakse e-posti teel aadressil vald@voruvald.ee PEALKIRJAGA „PAKKUMUS – MITTE AVADA ENNE 22.04.2019.A. KELLA 10.00" või esitab kirjalikult Võru Vallavalitsusele paberkandjal aadressil Võrumõisa tee 4a Võru linn 65605 suletud ümbrikus MÄRKEGA „VÕRU VALLA HALJASALADE HOOLDUS 2019" PAKKUMUS - MITTE AVADA ENNE 22.04.2019 KELLA 10.00