Uudised ja teated:

Lihtsustatud korras hange "Võru Vallavalitsuse parkla ehitus"

Võru Vallavalitsus kutsub pakkujaid esitama pakkumust lihtsustatud korras läbiviidavale hankele "Võru Vallavalitsuse parkla ehitus".  

Pakkuja esitab pakkumuse maksumuse e-posti teel aadressil vald@voruvald.ee pealkirjaga „PAKKUMUS – MITTE AVADA ENNE 11.05.2018.A. KELLA 15.00 või esitab kirjalikult Võru Vallavalitsusele paberkandjal aadressil Võrumõisa tee 4a, Võru linn, 65605 suletud ümbrikus märkega „Võru Vallavalitsuse parkla ehitus." PAKKUMUS- MITTE AVADA ENNE 11.05.20148 KELLA 15.00  hankija poolt esitatud pakkumuse maksumuse vormil. 

Täiendav info: Võru Vallavalitsuse teedespetsialist Peep Kimmel, tel: 5290640, e-post: peep.kimmel@voruvald.ee

 

Seotud failid:

Hankedokument

Võrumõisa 4a parkla töömahtude tabel

Lisa 1 - Võrumõisa 4a parkla skeem