Uudised ja teated:

Üksikisikute, meeskondade või organisatsioonide tunnustamine

Võru Vallavalitsus ootab tunnustust väärivate üksikisikute, meeskondade või organisatsioonide kandidaate, kes on panustanud olulisel määral valla kultuuri-, noorsootöö- ja spordivaldkonna ning kogukonna edendamisse. 
 
Tunnustused antakse:
 
1. kultuurivaldkonnas;
2. noorsootöövaldkonnas;
3. spordivaldkonnas;
4. kogukonna valdkonnas.
 
Kandidaadi tunnustamise ettepanek esitada vabas vormis ning ettepanekule märkida
 
1) kandidaadi ees- ja perekonnanimi/organisatsiooni nimi; 
2) taotletav tunnustus; 
3) kandidaadi ja tema tegevuse lühitutvustus; 
4) ettepaneku esitaja ees- ja perekonnanimi ja kontaktandmed. 
 
Taotlusi saab esitada 16. oktoobrini vald@voruvald.ee  
 
 
Info: Maarika Rosenberg, 516 575