Uudised ja teated:

Väikehange "Võru valla ehitustööde järelevalveteenused"

Tähtaeg: 21.01.2020 kell 10:00
 
Hange toimub e-riigihangete registris, viitenumber 218142.
 
Hankeobjektiks on ühe komplektina järelevalveteenus, mis koosneb järgmistest objektidest :
1. Orava rahvamaja fassaadi rekonstrueerimine;
2. Vastseliina alevikus Võidu tn 38 kinnistu vertikaalplaneeringu teostamine; 
3. Parksepa lasteaia ventilatsioonisüsteemi ehitamine;
4. Kääpa Noortekeskuse teise korruse välja arendamine.