Valimisjaoskonnad Võru vallas

  • valimisjaoskond nr 1 – Palo tee 46, Lasva küla, Võru vald, Võru maakond;
  • valimisjaoskond nr 2 – Pargi tee 2, Orava küla, Võru vald, Võru maakond;
  • valimisjaoskond nr 3 – teisel eelhääletamise päeval ja valimispäeval Koolimaja, Osula küla, Võru vald, Võru maakond ning esimesel ja kolmandal eelhääletamise päeval Kooli tn 1, Sõmerpalu alevik, Võru vald, Võru maakond;
  • valimisjaoskond nr 4 – Võidu tn 38, Vastseliina alevik, Võru vald, Võru maakond;
  • valimisjaoskond nr 5 – teisel eelhääletamise päeval ja valimispäeval Võru tee 4, Parksepa alevik, Võru vald, Võru maakond ning esimesel ja kolmandal eelhääletamise päeval Matussaare tee 1, Väimela alevik, Võru vald, Võru maakond;
  • valimisjaoskond nr 6 - Järve tn 7, Puiga küla, Võru vald, Võru maakond.

 

Võru valla valimisjaoskondade moodustamine ja jaoskondade piirid

Võru Vallavolikogu 24.04.2019 otsus nr 146 „Jaoskonnakomisjonide moodustamine"

 

Euroopa Parlamendi valimiste hääletamissedelite ülelugemine häältelugemiskomisjoni poolt toimub 27.05.2019 algusega kell 10.00 Võru Vallavalitsuse II korruse saalis (Võrumõisa tee 4a).

 

 

Valimiste korraldaja Võru vallas

vallasekretär Inga Leelanss

tel: 782 1365, mob: 5692 0660

e-post: inga.leelanss@voruvald.ee