Detailplaneeringud

Detailplaneeringu algatamise blanketi leiad siit.

 

Oksa ja Oksaniidu mü detailplaneeringu - algatamisest keeldumine

Lapi tee 11 detailplaneering - kehtestatud

Järvekünka mü detailplaneering - kehtestatud

Edu - Konnametsa 63 detailplaneering - kehtestatud

Puiga lasteaia detailplaneering - kehtestatud

Mulla mü detailplaneering - kehtestatud

Härma I ja II mü detailplaneering - kehtestatud

Reinu mü detailplaneering - kehtestatud

Hannuste-Tamme mü detailplaneering - menetlus lõpetatud 11.10.2017 nr 244

Kose-Issaku mü detailplaneering - kehtestatud

Luha mü detailplaneering - algatatud

Mõksi mü detailplaneering - kehtestatud

Männi mü detailplaneering - kehtestatud

Kratimäe mü detailplaneering - kehtestatud

Umbsaare jäätmekeskuse kinnistu detailplaneering - kehtestatud

Tehnokeskuse mü detailplaneering - kehtestamine

Põdrametsa ja Järvekses mü detailplaneering - menetlus lõpetatud 08.05.2013 nr 228

Tiigi ja Kannikese 4 maaüksuste detailplaneering - kehtestatud

Lapi tee 13 detailplaneering - kehtestatud

Regori maaüksuse detailplaneering - kehtestatud - üle antud Võru Linnavalitsusele

Liiva - Kruusa maaüksuste planeering - menetlus lõpetatud 11.10.2017 nr 246

Mündi maaüksuse planeering - kehtestatud

Madi maaüksuste planeering - kehtestatud

Uku, Lika, Kaasiku - kehtestatud

Kirepi vesiveski - kehtestatud

Ketteri MÜ detailplaneering - kehtestatud

Järveotsa - kehtestatud

Kenti detailplaneering - kehtestatud

Sooserva - kehtestatud

Pikk tn. 21b ja lähiümbruse detailplaneering - kehtestatud

Tamulaääre - Tammisaare - lõpetatud

Kaldaniidu - kehtestatud

Kodso tee 1-8, Kodsoristi ja Kodsoranna detailplaneering - kehtestatud

Lüüsi - DP menetlus lõpetatud 11.09.2017

Sossi - kehtestatud

Tulbi - Kellukese - kehtetuks tunnistatud

Valgjärve 2A - kehtestatud

Ala-Hinni - kehtestatud

Ala-Mõisa - kehtestatud

Koobi ja Arke - kehtestatud

Kubja teeristi - algatatud

Väimela mõisa MÜ detailplaneering - kehtestatud

Kirepi 20 MÜ detailplaneering - menetlus lõpetatud 11.10.2017 nr 245

Väimela tööstusala detailplaneering - kehtestatud

Raudsepa mü detailplaneering - DP menetlus lõpetatud 11.09.2017

Tammi mü detailplaneering - algatatud

Tamulakalda detailplaneeringut muutev detailplaneering - kehtestatud

Barruse detailplaneering - lõpetatud 12.09.2018

Kuninga mü detailplaneering - kehtestatud

Kaarna mü detailplaneering - kehtestatud

Pärna tee 7 ja Pärna tee 9 - algatatud

Võhandu maaüksuse detailplaneering

Valgjärve tn 4 detailplaneering (maakütetorustik) - algatatud

AS Barruse maaüksuste detailplaneering - algatatud 12.09.2018