Kontaktid

Võru vald on 2017. aastal loodud omavalitsusüksus Võru maakonnas. 
Võru vallaks ühinesid Lasva, Orava, Sõmerpalu, Võru ja Vastseliina vald.
 
 

Võru Vallavalitsus

Võrumõisa tee 4a, 65605 Võru linn
Registrikood: 77000393
Telefon: 785 1242
Leia meid Facebook'ist: www.facebook.com/voruvald
 
SEB pank: EE931010402007075008
SWEDBANK: EE602200221045260820
E-arvete aadress: FFF2561@arved.ee

 

Vastuvõtuajad osakondade kaupa nähtavad kontaktide juures

 

AMETIKOHT

NIMI

  TELEFON 

E-POST

                      

Vallavanem

magistrikraad õigusteaduses

Vastuvõtt esmaspäeviti

kl 9.00–12.00

KALMER

PUUSEPP

782 1090

5347 0970

kalmer.puusepp@voruvald.ee

Abivallavanem

(majandusalal)

bakalaureusekraad kinnisvara planeerimises

Vastuvõtt esmaspäeviti

kl 9.00–12.00

JURIS

JUHANSOO

735 5059

526 2886

juris.juhansoo@voruvald.ee

Puhusel 01.07.-19.07.2019

Abivallavanem

(haridus-, kultuuri- ja sotsiaalalal)

magistrikraad õigusteaduses

Vastuvõtt esmaspäeviti

kl 9.00–12.00

PIRET

OTSATALU

785 1180

520 3908

piret.otsatalu@voruvald.ee

 

KANTSELEI

Vastuvõtt esmaspäeviti kl 13.00–16.00 ja neljapäeviti kl 8.00–12.00 ja kl 13.00–16.00*

*vallasekretäril esmaspäeviti kl 9.00–12.00; registripidajal iga päev kl 8.00–12.00 ja kl 13.00–16.00

 

Vallasekretär

magistrikraad keskkonna-

tehnoloogias /

rakenduskõrgharidus 

halduskorralduses

INGA

LEELANSS

782 1365

5692 0660

inga.leelanss@voruvald.ee

Puhkusel 01.07.-19.07.2019

Sekretär

magistrikraad riigiteadustes

HELLE

KAUTS

785 1242

helle.kauts@voruvald.ee

Registripidaja

keskeriharidus toidukaupade kaubatundmises

ANNE

TRUMM

782 1576

anne.trumm@voruvald.ee

 

Personalispetsialist

rakenduskõrgharidus halduskorralduses

ESTER

VALGEMÄE

799 9361

ester.valgemae@voruvald.ee

Puhkusel 08.07.-19.07.2019

Avalike suhete spetsialist

magistrikraad rahvatervishoius

LISANNA

ELM

786 8800

5345 0975

lisanna.elm@voruvald.ee

Puhkusel 08.07.-26.07.2019

IT-peaspetsialist

rakenduskõrgharidus infotehnoloogia süsteemides

KARL

KUNINGAS

786 8801

514 1538

karl.kuningas@voruvald.ee

Puhkusel 05.08.-23.08.2019

IT-spetsialist

kutseharidus meister-seadistamises

GUIDO

KESKKÜLA

528 4359

guido.keskkula@voruvald.ee

Puhkusel 08.07.-26.07.2019

Jurist

magistrikraad õigusteaduses

KAJA

KIILO

789 8289

kaja.kiilo@voruvald.ee

Puhkusel 22.07.-09.08.2019

HARIDUS– JA KULTUURIOSAKOND 

Vastuvõtt esmaspäeviti kl 13.00–16.00 ja neljapäeviti kl 8.00–12.00 ja kl 13.00–16.00*

*haridus- ja kultuuriosakonna juhatajal esmaspäeviti kl 9.00–12.00

Haridus– ja kultuuriosakonna juhataja

magistrikraad kultuurharidustöös

SIIRI

KONKSI

782 8092

5309 1595

siiri.konksi@voruvald.ee

Puhkusel 08.07.-26.07.2019

Haridusspetsialist

magistrikraad pedagoogikas

ÜLLE

TILLMANN

786 8805

525 9707

ulle.tillmann@voruvald.ee

Puhkusel 22.07 -07.08.2019

Kultuurispetsialist

rakenduskõrgharidus kultuurinõuniku, tantsujuhina

MAARIKA

ROSENBERG

786 8805

516 5751

maarika.rosenberg@voruvald.ee

Puhkusel 22.07-12.08.2019

Noorsootööspetsialist

rakenduskõrgharidus sotsiaaltöös

SIRLE

MUISTE

786 8805

514 7008

sirle.muiste@voruvald.ee

Puhkusel 16.08.-30.08.2019

SOTSIAALOSAKOND

Vastuvõtt igal tööpäeval kell 8.00–12.00 ja kl 13.00–16.00*

*sotsiaalosakonna juhatajal esmaspäeviti kl 9.00–12.00

Sotsiaalosakonna juhataja

rakenduskõrgharidus sotsiaaltöös

ANGELA

JÄRVPÕLD

789 8247

5303 8110

angela.jarvpold@voruvald.ee

Lastekaitsespetsialist

bakalaureusekraad eripedagoogikas

RIINA

MANDEL

518 7491

riina.mandel@voruvald.ee

Puhkusel 22.07.-09.08.2019

Lastekaitsespetsialist

magistrikraad eripedagoogikas

KRISTINA

TOBRELUTS

5194 6420

kristina.tobreluts@voruvald.ee

Puhkusel 01.07.-12.07.2019

Sotsiaaltööspetsialist

keskeriharidus sotsiaalhoolduses

KADRI

TRUIJA

785 1471

5302 5280

kadri.truija@voruvald.ee

Puhkusel 22.07.-02.08.2019

Sotsiaaltööspetsialist

magistrikraad agronoomias

MARIA

SAARME

785 1471

5332 4890

maria.saarme@voruvald.ee

Sotsiaaltööspetsialist

rakenduskõrgharidus sotsiaaltöös

ENE

ANDREJEV

785 1471

5329 2574

ene.andrejev@voruvald.ee

Puhkusel 15.07.-26.07.2019

Sotsiaaltööspetsialist

rakenduskõrgharidus sotsiaaltöös

HELLI

KALDA

522 6285

 

helli.kalda@voruvald.ee

Puhkusel 01.07.-12.07.2019

Sotsiaaltöötaja

keskeriharidus zootehnikas

AINO

KAURSON

785 1471

5326 8535

aino.kaurson@voruvald.ee

Puhkusel 08.07.-19.07.2019

Avahooldustöötaja

Vastseliina

TIIU

LIIVAOJA

5354 3534

 

Puhkusel 25.06.-10.07.2019, 26.08.-06.09.2019

Avahooldustöötaja

Vastseliina

KÜLLI

ZIUGAND

5365 9546

 

Puhkusel 01.08.-14.08.2019

Avahooldustöötaja

Võru

LILIA

KALDMÄE

 

lilia.kaldmae@voruvald.ee

Puhkusel 22.07.-04.08.2019, 19.08.-30.08.2019

 

Hooldustöötaja

Parksepa sotsiaalmaja

VAIKE

RUNTAL

  Puhkusel 08.07.-21.07.2019, 05.08.-18.08.2019, 09.09.-22.09.2019  

Avahooldustöötaja

Orava

EIKE

KASELAAN

5351 3279

 

Puhkusel 01.07.-04.08.2019  

Avahooldustöötaja

Lasva

RIINA

NASSAR

517 9250

 

Puhkusel 25.06.-14.07.2019, 19.08.-27.08.2019

Avahooldustöötaja

Lasva

VAIKE

MAASK

  Puhkusel 20.06.-19.07.2019  

Avahooldustöötaja

Sõmerpalu

TIIA

RAHULA

510 7662

 

Puhkusel 23.07.-15.08.2019

MAJANDUSOSAKOND

Vastuvõtt esmaspäeviti kl 13.00–16.00 ja neljapäeviti kl 8.00–12.00

Ehitusspetsialist

üldkeskharidus

OTT

ALMANN

785 1090

5665 2826

ott.almann@voruvald.ee

Planeeringuspetsialist (asendaja)

REIN

KRAAK

  735 5061

 rein.kraak@voruvald.ee

 

Maaspetsialist

magistrikraad maakorraldusinsenerina

ALAR

VEIBRI

782 2716

5910 5585

alar.veibri@voruvald.ee

Puhkusel 22.07.-07.08.2019

Maaspetsialist

magistrikraad insener-maakorraldajana

KRISTA

LEPP

782 2716

krista.lepp@voruvald.ee

Puhkusel 08.07.-19.07.2019

Arendusspetsialist

Mairi

Raju-Toots

 

lapsehoolduspuhkusel

 

Arendusspetsialist

bakalaureusekraad avalikus halduses

KERTU

KÜNNAPUU

782 1371

524 5631

kertu.kunnapuu@voruvald.ee

Puhkusel 08.07.-26.07.2019

Hankespetsialist

rakenduskõrgharidus halduskorralduses

INGE

VILL

5306 4722

 

inge.vill@voruvald.ee

Teedespetsialist

keskeriharidus tehnik-mehaanikuna

PEEP

KIMMEL

735 5058

529 0640

peep.kimmel@voruvald.ee

Pukusel 15.07.-24.07.2019

Keskkonnaspetsialist

bakalaureusekraad loodusvarade kasutamises ja kaitses

MERLE

TARREND

782 8091

504 9458

merle.tarrend@voruvald.ee

 

Majandusspetsialist

keskeriharidus õmblustööstuse tehnik-tehnoloogina

AIVI

JÄÄGER

799 9363

5745 0366

aivi.jaager@voruvald.ee

Puhkusel 08.07.-02.08.2019

Majandustöötaja

ÜLO

TÄHT

5356 1216

ulo.taht@voruvald.ee

Majandustöötaja

AIN

ANNUS

5329 2712

ain.annus@voruvald.ee

 

Majandustöötaja

(teede alal)

JAAN

RÜÜBERG

529 9561

jaan.ruuberg@voruvald.ee

Puhkusel 29.07.-26.08.2019

FINANTSOSAKOND

Vastuvõtuajad finantsosakonna juhatajal esmaspäeviti kl 9.00–12.00; 

raamatupidaja-kassapidajal iga päev kl 8.00–12.00 ja kl 13.00–16.00

Finantsosakonna juhataja

magistrikraad ökonomist-raamatupidajana

RIINA

LAANELEPP

782 2712

5336 4606

riina.laanelepp@voruvald.ee

Puhkusel 08.07.-26.07.2019

Pearaamatupidaja

keskeriharidus raamatupidajana

HIIE

SOOME

789 8294

hiie.soome@voruvald.ee

Vanemraamatupidaja

keskeriharidus raamatupidajana

MAIRE

PALO

782 2712

maire.palo@voruvald.ee

Puhkusel 22.07.-31.07.2019

Raamatupidaja

keskeriharidus kaubatundjana

MAI

KOORT

782 2712

mai.koort@voruvald.ee

Puhkusel 01.07.-19.07.2019

Raamatupidaja

kutseharidus raamatupidamisassistendina

KARMEN

KELP

782 2712

karmen.kelp@voruvald.ee

Puhkusel 10.07.-26.07.2019

Raamatupidaja

TAIMI

TINTSO

782 2712

taimi.tintso@voruvald.ee

Puhkusel 17.06.-28.06.2019

Raamatupidaja-kassapidaja

JELENA

GOLUBOVA

735 5060

jelena.golubova@voruvald.ee

Puhkusel 05.08.-23.08.2019