Võru valla arengukava 2020-2030 eelnõu on suunatud avalikule väljapanekule

Võru vallavolikogu 13.10.2021 otsusega nr 287 on Võru valla arengukava 2020-2030 eelnõu koos lisaga 2 avalikul väljapanekul perioodil 18.–31. oktoobrini 2021 Võru valla kodulehel.

Kõigil huvitatud isikutel on veel võimalus teha ettepanekuid valla arengukava eelnõu muutmiseks ja täiendamiseks.

Võru vallavalitsus ootab kirjalikult ettepanekuid arengukavasse  31. oktoobrini 2021 e-posti aadressil vald@voruvald.ee.   

Arengukava avalik arutelu toimub 4. novembril kell 15.00 Võru vallavalitsuse teise korruse saalis (aadressil Võrumõisa tee 4a, Võru).
 

Arengukava ja lisa:

Võru valla arengukava 2020-2030

Lisa 2 Võru valla investeeringute kava

 

Lisainfo:

Merle Tsirk

arendusspetsialist

524 5631