Hajaasustuse programm 2019

Taotlusvooru laekus 104 taotlust, tulemused selguvad augustikuu lõpuks 2019.

 

2019 aasta taotlusvoor oli avatud  11. märts kuni 13. mai 2019.

Taotlus peab sisaldama järgmisi dokumente: taotlus, eelarve, tegevuse kirjeldus, 2 hinnapakkumist (või kalkulatsioon), omaosaluse garantiikiri.

Iga tegevuse kohta tuleb esitada eraldi taotlus koos vastavate lisadega, nt veesüsteemidele üks taotlus ja kanalisatsioonisüsteemidele teine taotlus.

Taotlused esitada digitaalselt allkirjastatult vald@voruvald.ee või tuua Võru Vallavalitsusse, Võrumõisa tee 4a, Võru. 

Võru Vallavolikogu 13.02.2019 otsusega määrati programmi eelistatud sihtrühmaks lastega pered, majapidamised, mille leibkonda kuulub sügava puudega isik(ud) ning vanaduspensionärid. 

Projekti hindamiskomisjoni kuuluvad: Ilmar Ploom, Vaido Ermel, Meelis Aianurm, Rudolf Kauksi, Riina Sabalisk, Urmas Juhkam, Peep Kimmel, Juris Juhansoo.

Määrus 

Taotlusvorm 2019

Projekti eelarve

LISA Veesüsteemid

LISA Kanalisatsioonisüsteemid

LISA Juurdepääsuteed

LISA Autonoomne elektrisüsteem

Garantiikirja näidis

Arvutamise abimees

 

Infoks veeanalüüse veesüsteemide projekti jaoks saab Võrus anda Terviseametisse. Eelnevalt on vaja sealt võtta pudel. Info telefonil 5334 0059.

 

Kertu Künnapuu
arendusspetsialist
524 5631
kertu@voruvald.ee
www.voruvald.ee