Hanked

Lihtsustatud korras hange „Otsa lauda lammutustöödel ehitusjärelevalve teostamine"

Lihtsustatud korras hange "Parksepa lasteaia ventilatsioonisüsteemi põhiprojekti ekspertiis"

Lihtsustatud korras hange " Parksepa noortekeskuse ehitusprojekti ekspertiis"

Lihtsustatud korras hange "Lasva rahvamaja saali ventilatsiooni projekteerimine ja ehitus"

Lihtsustatud korras hange „Võru valla ehitustööde järelevalveteenused"

Hinnapäring - Osula puurkaevu elektritoite ehitamine

Lihtsustatud korras hange „Lasva järveäärse sauna ümberehitamine"

Lihtsustatud korras hange „Orava rahvamaja katuse rekonstrueerimine"

Lihtsustatud korras hange „Võru vallamaja peasissepääsu trepi renoveerimine ja varikatuse ehitus"

Lihtsustatud korras hange „Teelõikude asfalteerimistööd"

Lihtsustatud korras hange „Vastseliina rahvamaja vertikaalplaneeringu projekteerimine põhiprojekti staadiumis"

Hinnapäring - Pargipinkide soetamine koos paigaldamisega

Lihtsustatud korras hange „Võru - Võlsi tee ja kergtee Kääpa - Võru ja Vastseliina - Vana-Vastseliina kergliiklustee projekteerimine eelprojekti staadiumis"

Lihtsustatud korras hange „Väimela Tervisekeskuse ja Vastseliina Võidu tn. parkla aluse ehitus"

Lihtsustatud korras hange „Eskiisjooniste, eksperthinnangu ja analüüsi koostamine Kääpa raamatukogu kolimiseks Kääpa Põhikooli ruumidesse"

Hinnapäring - Võrumõisa tee 4/1 hoone lammutamine

Hinnapäring - Järvere paadisilla rekonstrueerimine

Lihtsustatud korras hange „Võru valla haljasalade hooldus 2019"

Lihtsustatud korras hange „Parksepa Keskkooli spordiväljaku ehitamise ehitusjärelevalve teostamine"

Lihtsustatud korras hange „Võru valla teekatete korduspidamine 2019"

Hinnapäring - Võru vallamaja sotsiaalosakonna ruumide remonttööd

Lihtsustatud korras hange „Võru valla sõidukite rehvitööd 2019-2021"

Lihtsustatud korras hange „Võru valla sõidukitele varuosade hankimine 2019-2021"

Lihtsustatud korras hange „Võru valla sõidukite remont ja hooldus 2019-2021"

Hinnapäring - Võru vallas Osula külas plankaia ehitustöövõtt

Hinnapäring - Hädaolukorra seaduses nõutud tegevuste teostamine ja dokumentide koostamine

Lihtsustatud korras hange „Külgnihutusega traktori tagasahk" soetamiseks

Lihtsustatud korras hange "Tsolgo küla tänavavalgustuse projekteerimine põhiprojekti staadiumis"

Lihtsustatud korras hange "Eterniidi- ja ohtlike jäätmete kogumisring Võru vallas"

Lihtsustatud korras hange "Vastseliina multifunktsionaalse spordiväljaku ehitamise ehitusjärelevalve teostamine"

Lihtsustatud korras hange „Orava katlamaja katla ja kaugküttetrassi rekonstrueerimise projekteerimine ja ehitustööd"

Lihtsustatud korras hange „Võru valla elektripaigaldiste käidukorralduse teenus 2019-2021"

Lihtsustatud korras hange „GPS jälgimisseadmete rent ning kaughaldusteenuse tellimine"

Lihtsustatud korras hange „Võru valla 2018. ja 2019. aasta konsolideeritud majandusaasta aruannete auditeerimine"

Lihtsustatud korras hange „Sõiduautode soetamine Võru valla sotsiaalosakonnale"

Lihtsustatud korras hange „2018 - 2019 a. talveperioodil lumetõrjetööde teostamine Võru valla kohalikel ja avalikult kasutatavatel teedel ning tänavatel"

Lihtsustatud korras hange „GPS seadmete rent ja teenuse osutamine"

Lihtsustatud korras hange „Küttepuude ost 2018-2019 kütteperioodiks, 404 rm"

Kruusateede remondi hange

Lihtsustatud korras hange „Koolipsühholoogi teenus"

Otselepingu sõlmimine Võru valla bussiliinide nr 2 ja 3 teenindamiseks

Võru valla 2018 a. teekatete ehitus

Võru vallale kett-võsaniiduki soetamine

Võru valla jalgteede asfalteerimistööde teostamine

Võru valla teede pindamistööde teostamiseks

Lihtsustatud korras hange - Võru Vallavalitsuse parkla ehitus

Lihtsustatud korras hange - Võru valla haljasalade hooldus 2018

Lihtsustatud korras hange - Võru valla kohanimetähised (märk 641)

 

Võru valla 2018. aasta teehooldustööd RH 196324 (2018)

Korraldatud jäätmevedu  Võru ja Sõmerpalu vallas RH 152908 (2014)

Väimela lastepäevakodu ventilatsioonisüsteemide ehitamine ja rühmaruumi remont RH 152365 (2014)

Puiga lasteaia mänguväljaku inventari hange RH 144602 (2013)

Bussi kapitalirent RH 144339 (2013)

Puiga lasteaia mööbli ja sisustuse hange RH 140702 (2013)

Puiga lasteaia juurdeehituse ja rekonstrueerimise finantseerimine RH 140146 (2013)

Tseatsungõlmaa lasketiiru juurdepääsutee teelõigu rekonstrueerimine RH 137276 (2012)

Puiga lasteaia juurdeehitus ja rekonstrueerimine RH 135706 (2012)

Puiga lasteaia juurdeehituse ja rekonstrueerimise ehitusjärelevalve teostamine RH 135532 (2012)

 

Võru Vallavalitsuse poolt teostatavate ja teostatud riigihangete kohta saab informatsiooni riigihangete registrist.