Jäätmemajandus

Segaolmejäätmeid kogub Võru valla haldusterritooriumil:

AS Eesti Keskkonnateenused
e-post info@keskkonnateenused.ee
klienditeenindus 738 6700
üle-Eestiline infotelefon 1919

 

Ülevaade:

Möödunud aasta suve hakul alguse saanud omavalitsusjuhtide ja valdkonnaspetsialistide arutelude tulemusel otsustasid Võru maakonna neli valda korraldada riigihanke ühise korraldatud jäätmeveo teenuse osutaja leidmiseks. Hanke korraldamine delegeeriti SA Võrumaa Arenduskeskusele, kes valmistas ette ja viis läbi hankemenetluse vastavalt omavalitsuste poolt seatud tingimustele.

 

Oma pakkumise esitas 2 pakkujat, kellest parimaks osutus AS Eesti Keskkonnateenused. Hankeleping sai kõigi osapoolte allkirjad 13. veebruaril 2019, leping sõlmiti viieks aastaks.

 

Uue lepingu alusel algab vedu Antsla valla territooriumil 01.04.2019, Vastseliina ja Lasva piirkonnas 02.07.2019, Orava piirkonnas ja Setomaa valla territooriumil 01.10.2019, Võru valla ja Sõmerpalu piirkonnas 01.02.2020 ning Rõuge valla territooriumil 01.02.2022.

Jäätmeveo hinnad

Jäätmekeskused

Võru linna keskkonnajaam on ajutiselt suletud. Umbsaare ümberlaadimisjaamas toimub töö piirangutega, teenindatakse ainult lepingulisi ja korraldatud jäätmeveoga seotud kliente.

Võimalik on tellida vajadusel multilift konteinerit. Tellimus palun esitada info@umbsaare.ee.

Viiruse leviku vältimiseks palume lükata jäätmejaama külastus edasi ajani, mil olukord on normaliseerunud ning jäätmejaama külastus on ohutu nii Teile kui Teie lähedastele.

Mõistvale suhtumisele lootes ja head tervist soovides
MTÜ Võru Jäätmekeskus
Jäätmejaamad Kontakt Aadress ja lahtiolekuajad

Keskkonnajaam*

Vastuvõtuhinnad

 504 0358

www.jaatmekeskus.voru.ee

Lühike tn 1, Võru (sissesõit Pikalt tänavalt)

Jäätmekeskus**

Vastuvõtuhinnad

782 0424, 5178 088

www.jaatmekeskus.voru.ee

Umbsaare, Võru vald

Vastseliina keskkonnajaam*

Vastuvõtuhinnad

5565 0058

keskkonnajaam@vastseliina.ee

Vastseliina alevik, Võru vald

Alates 17.03 avatud T 818 (lõuna 1314) ja L 10–14; 

E, K, N, R ja P suletud

*Ohtlikke jäätmeid (v.a asbestijäätmed) võetakse tasuta vastu Võru valla eraisikutelt!

**Jäätmekeskuses võetakse vastu jäätmeid juriidilistelt isikutelt