Raamatukogude kontaktid

Raamatukogu

Kontakt ja aadress

Lahtiolekuajad

(Talveperiood: 01.09–31.05,

suveperiood: 01.06–31.08)

Hanikase raamatukogu

01.05–31.05.2021 direktori asendaja Liina Loosaar

799 9368

raamatukogu@orava.ee

Hanikase küla

64107 Võru vald

Talve- ja suveperioodil
E, N 8.30–13.15

Perioodil 01.05.–31.05.2021

N 9.00–13.00

Kirepi raamatukogu

Direktor Tuuli Eksin

786 4635

kirepiraamat@gmail.com

Valgjärve tn 6

Kose alevik

65522 Võru vald

Talve- ja suveperioodil
E, T, N, R 11.00–18.00

Kääpa raamatukogu

Direktor Anneli Lätting

782 8152

kaaparaamatukogu@voruvald.ee

Kooli tee 5

Kääpa küla

65545 Võru vald

Talve- ja suveperioodil

E, T, N 10.00–15.00

K 10.00–18.00

Lasva raamatukogu

Direktor Tea Kallaste

 

 

Otsa laenutuspunkt

 

735 0875

tea@lasva.ee

Palo Tee 46, Lasva küla

65401 Võru vald

 

735 0867

Otsa küla

65408 Võru vald

Talve- ja suveperioodil

E-K 12.00–18.00

N, R 9.00–13.00 

 

Talve- ja suveperioodil

E 9.00–11.30

N 14.00–17.00

 

Loosi raamatukogu

Direktor Siiri Mägi

(lepinguga delegeeritud Loosi Kandi Selts MTÜ-le)

785 1467

raamatukogu@loosi.ee

Loosimõisa

Loosi küla

65260 Võru vald

 

Talve- ja suveperioodil
E  9.00–15.00
K 12.00–18.00
R  9.00–15.00 

Orava raamatukogu

01.05–31.05.2021 direktori asendaja Liina Loosaar

799 9368

raamatukogu@orava.ee

Pargi tee 2

Orava küla

64101 Võru vald

Talve- ja suveperioodil
E, N 14.00–16.00

T, K, R 9.00–16.00

Perioodil 01.05.–31.05.2021 

E–K 9.00–13.00

R 9.00–13.00

Osula raamatukogu

Direktor Ülle Ermel

789 5352

ylle.ermel@gmail.com

Osula kool

Osula küla

66602 Võru vald

Talve- ja suveperioodil

E 11–18

T, K, N, R 9.00–16.00

Parksepa raamatukogu

Direktori asendaja Maire Noormaa

785 0515

parkseparaamatukogu@voruvald.ee

Kanariku tn 7

Parksepa alevik

65501 Võru vald

Talveperioodil

R 11.00–19.00

Suveperioodil

E, T, N, R 11.00–19.00

Puiga raamatukogu

Direktor Maire Noormaa

782 8083

maire.noor@mail.ee

Järve 7

Puiga küla

65502 Võru vald

Talveperioodil E–R 7.30–15.30

Suveperioodil E, T, N 9.00–15.30,

K, R 8.00–15.00 

Sõmerpalu raamatukogu

Direktor Külli Ossul

789 6496

spalu.rk@mail.ee

Kooli tn 1

Sõmerpalu alevik

66604 Võru vald

Talve- ja suveperioodil

T, N 9.00–16.00

R 9.00–15.00

 

Tsolgo raamatukogu

Direktor Vaike Rätsepp

787 6432

vaike@lasva.ee

Koolimaja 

Tsolgo küla 

65552 Võru vald

Talveperiood

E 10.00–17.00

T, N  11.00–17.00

R 9.00–14.00

Suveperioodil

E 10.00–17.00

T 12.00–18.00

N 10.00–17.00

R 9.00–14.00

Vana-Vastseliina raamatukogu

Direktor Tiiu Pihla

785 6840

tiiupihla@gmail.com

Raamatuvara

Vana-Vastseliina küla

65254 Võru vald

Talve- ja suveperioodil
T, N, R 9.00–16.00

Vastseliina raamatukogu

Direktor Lea Lillemets

Raamatukoguhoidja

Hele Ojamets

785 1041

valiinark@gmail.com

Võidu tn 38

Vastseliina alevik

65201 Võru vald

Talveperioodil 

E, T, N, R 10.00–17.00

K, 10.00–18.00

L 10.00–14.00

Suveperioodil 

E-R 10.00–17.00

Väimela Raamatukogu

Juhataja Ülle Pungits

785 0809

ylle.pungits@vkhk.ee

Väimela

65566 Võru vald

Talve- ja suveperioodil
E-R 8.00–16.00.

 

Raamatukogud

Võru vallal on hallata 14 raamatukogu, kus korraldatakse oma piirkonnas erinevaid raamatukogunduslikke üritusi. Raamatukogude põhiteenused on raamatute ja ajakirjade kohapeal kasutamine ning koju laenutamine, samuti avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu võimaldamine. Raamatukogud pakuvad elanikele lisaks raamatute laenutusele võimalusi tutvuda kirjanikega, osaleda luule– ja lugemisõhtutel ning saada osa kultuuriloolistest ekskursioonidest.

Kõik Võru valla raamatukogud kasutavad raamatukogude info- ja kataloogisüsteemi RIKSWEB. Selle abil saad hõlpsasti teha otsinguid raamatukogu fondis olevast kirjandusest, saada lühiülevaate teavikutest, eksemplaridest ja nende staatusest. Samuti näed infot ajakirjade, ajalehtede, auviste ja muude üksuste kohta ning nende saadavuse andmeid. Valides menüüst "Uudiskirjandus", saad vaadata kogus olevat uudiskirjanduse loetelu ja seda soovikorral välja trükkida. Kui tahad mõnda raamatut reserveerida, saad kogu töötajale saata e-posti soovitud teaviku reserveerimise kohta.

 

Raamatukogud (vaata kontakte)

 • Puiga raamatukogu;
 • Parksepa raamatukogu;
 • Väimela raamatukogu;
 • Kirepi raamatukogu;
 • Vastseliina raamatukogu;
 • Vana-Vastseliina raamatukogu;
 • Lasva raamatukogu;
  • Lasva raamatukogu all tegutseb ka Otsa laenutuspunkt;
 • Tsolgo raamatukogu;
 • Kääpa raamatukogu;
 • Orava raamatukogu;
 • Hanikese raamatukogu;
 • Loosi raamatukogu;
 • Sõmerpalu raamatukogu;
 • Osula raamatukogu.

 

Lisaks kultuuriasutustele tegutsevad külades aktiivsed mittetulundusühingud ja seltsingud, kes kohapealset külaelu edendavad (vaata seltsinguid).