Sünni registreerimine

Kirjeldus:

Sünni registreerimiseks esitatakse lapse seadusliku esindaja (vanem või eestkostja) poolt 1 kuu jooksul pärast lapse sündi ükskõik millisele valla- või linnavalitsusele avaldus.

Kui lapse vanemad on omavahel abielus, võib sündi registreerima tulla neist ainult üks (vajalik kaasa võtta teise vanema kirjalik nõusolek lapse nime kohta)

Omavahel abielus mitteolevad vanemad peavad avalduse esitama koos kohapeal.

Sünni registreerimisel koostatakse rahvastikuregistris sünnikanne ja väljastatakse sünnitõend.

Sünnikande tegemisel antakse lapsele  ees- ja perekonnanimi vanemate kokkuleppel ning kantakse rahvastikuregistrisse andmed lapse hooldusõiguse kohta. Abielus olevatel vanematel on ühine hooldusõigus. Abielus mitteolevad vanemad võivad sünni registreerimisel valida, kas neil on ühine hooldusõigus või jätavad hooldusõiguse ühele neist.

Kestvus: Sünd registreeritakse 7 tööpäeva jooksul pärast avalduse laekumist.
Maksumus: Riigilõivuvaba
Õigusaktid:
Lisainformatsioon: riigiportaalis eesti.ee
Vastuv ametnik: Registripidaja Anne Trumm, telefon 782 1576, e-post anne.trumm@voruvald.ee

 

Taotlemine

Vajalikud dokumendid:
  • sünni registreerimise avaldus (saab täita kohapeal)
  • vanema(te) isikut tõendavad dokumendid
  • abieludokument, kui see ei ole kantud rahvastikuregistrisse
  • vajadusel tervishoiuteenuse osutaja tõend lapse sünni kohta
Elektrooniliselt: riigiportaali eesti.ee kaudu (vajalik ID-kaart või mobiil-ID) saavad sünni registreerimise avalduse esitada  vanemad, kes on omavahel abielus ning sünni kohta on tervishoiuteenuse osutaja edastanud meditsiinilise sünnitõendi rahvastikuregistrisse. Pärast sünni registreerimist saavad vanemad teate, millisest perekonnaseisuasutusest saavad nad kätte lapse sünnitõendi.
Kohapeal: Kohale tulles aadressile Võru Vallavalitsus, Võrumõisa tee 4a, Võru

 

Sünnitoetuse taotlemine