Surma registreerimine

 01.07.2019 muutub Eestis surma registreerimise kord – tervishoiuteenuse osutaja ehk arst edastab surma kohta info rahvastikuregistrisse ning surm registreeritakse automaatselt.
Kirjeldus:

Surma registreerimiseks esitatakse 7 päeva jooksul inimese surma või tema surmast teadasaamist ükskõik millisele valla- või linnavalitsusele avaldus.

Avalduse esitamiseks tuleb isiklikult kohale tulla.

Surma registreerimisel koostatakse rahvastikuregistris surmakanne ja väljastatakse surmatõend.

Kestvus: Surm registreeritakse kolme tööpäeva jooksul pärast avalduse laekumist. 
Maksumus: Riigilõivuvaba
Õigusaktid:
Lisainformatsioon:  riigiportaalis eesti.ee

Vastutaja:

Registripidaja Anne Trumm, telefon 782 1576, e-post anne.trumm@voruvald.ee

 

Taotlemine

Vajalikud dokumendid:

 

Matusetoetuse taotlemine