Vallavalitsuse koosseis

Kalmer Puusepp vallavanem 782 1090 5347 0970 kalmer.puusepp@voruvald.ee
Jaano Uibo finantsosakonna juhataja 782 2712 5336 4606 jaano.uibo@voruvald.ee
Juris Juhansoo abivallavanem (majandus) 735 5059 526 2886 juris.juhansoo@voruvald.ee
Siiri Konksi haridus- ja kultuuriosakonna juhataja 782 8092 5309 1595 siiri.konksi@voruvald.ee
Maarika Rosenberg kultuurispetsialist 786 8805 516 5751 maarika.rosenberg@voruvald.ee
Piret Otsatalu abivallavanem (haridus, kultuur, sotsiaal) 785 1180 520 3908 piret.otsatalu@voruvald.ee
Ester Valgemäe personalispetsialist 799 9361   ester.valgemae@voruvald.ee