Arengukavad ja eelarvestrateegiad

Võru valla arengukava

 

Võru maakonna arengustrateegia

 

Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise (ÜVKA) kava

 

Kaugkütte ja energiamajanduse arengukavad

 

Koolide arengukavad

 

Lasteaedade arengukavad

 

Haridusasutuste võrgu analüüüs


Hea, vallaelanik, ettevõtja, mittetulundussektori esindaja ja aktiivne kaasarääkija!

Võru vallavalitsus ootab teie ettepanekuid ja arvamusi Võru valla arengukava 2020-2030 täiendamise osas. Ettepanekud ja arvamused on oodatud hiljemalt 31. augustiks 2021. Ettepaneku esitamiseks tutvu eelnevalt arengukavaga.

Võru valla arengukava ettepanekud

Tärniga tähistatud lahter on kohustuslik täita!

1. Esitaja andmed

See väli on kohustuslik.

See väli on kohustuslik.
Palun sisesta korrektne e-posti aadress

2. Ettepaneku sisu

See väli on kohustuslik.

3. Tagasiside arengukavale

4. Ettepaneku saatmine

Enne ettepaneku saatmist palun kontrollige info veelkord üle ja veenduge, et kõik on õige.