Eelarve ja majandusaasta aruanded

 

Võru valla 2019. aasta eelarve

Võru valla 2019. aasta eelarve I lugemine (seletuskiri) 

Võru valla 2019. aasta eelarve II lugemine (seletuskiri)

Võru vallavolikogu eelarvekomisjoni protokollid

Võru valla 2019. aasta eelarve kokkuvõte

 

Võru valla 2019. a I lisaeelarve (I lisaeelarve menetlus)

Võru valla 2019. a II lisaeelarve (II lisaeelarve menetlus)

 

Võru valla 2018. aasta eelarve

Seletuskiri 2018. a eelarve juurde - I lugemine

Seletuskiri 2018. a eelarve juurde - II lugemine

Eelarvekomisjoni protokoll nr 1

Eelarvekomisjoni protokoll nr 2

Võru valla 2018. aasta eelarve kokkuvõte

 

Võru valla 2018 konsolideeritud majandusaasta aruanne

Võru Vallavolikogu 11.09.2019 otsus nr 170 "Võru valla 2018 konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine" (majandusaasta aruanne ja sõltumatu vandeaudiitori arvamus)

 

Lasva valla 2017 majandusaasta aruanne
Võru Vallavolikogu 13.06.2018 otsus nr 75 "Lasva valla 2017 majandusaasta aruande kinnitamine" (majandusaasta aruanne ja sõltumatu vandeaudiitori arvamus)

Orava valla 2017 konsolideeritud majandusaasta aruanne
Võru Vallavolikogu 13.06.2018 otsus nr 76 "Orava valla 2017 konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine" (majandusaasta aruanne ja sõltumatu vandeaudiitori arvamus)

Sõmerpalu valla 2017 konsolideeritud majandusaasta aruanne
Võru Vallavolikogu 13.06.2018 otsus nr 77 "Sõmerpalu valla 2017 konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine" (majandusaasta aruanne ja sõltumatu vandeaudiitori arvamus)

Võru valla 2017 konsolideeritud majandusaasta aruanne
Võru Vallavolikogu 13.06.2018 otsus nr 78 "Võru valla 2017 konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine" (majandusaasta aruanne ja sõltumatu vandeaudiitori arvamus)

Vastseliina valla 2017 konsolideeritud majandusaasta aruanne
Võru Vallavolikogu 12.09.2018 otsus nr 92 "Vastseliina valla 2017 konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine" (majandusaasta aruanne ja sõltumatu vandeaudiitori arvamus)