Koolieelne haridus

Võru valla haldusterritooriumil tegutseb kaheksa koolieelset lasteasutust:

Parksepas Lasteaia hoone I korrusel tegutseb waldorflasteaed Terve Pere Aed.

 

Üldhariduskoolid

Võru valla haldusterritooriumil tegutseb seitse üldharidust pakkuvat kooli.

Nii põhiharidust kui ka keskharidust on võimalik omandada kahes koolis:

 

Põhiharidust on võimalik omandada:

 

Kutseharidus ja täiskasvanuharidus

Kutseharidust ja täiskasvanuharidust saab omandada Võrumaa Kutsehariduskeskuses.

 

Huvihariduskool

Võru valla haldusterritooriumil tegutseb ainsa munitsipaalhuvikoolina Vastseliina Muusikakool