Koolieelne haridus

Võru valla haldusterritooriumil tegutseb kaheksa koolieelset lasteasutust:

Parksepas Lasteaia hoone I korrusel tegutseb waldorflasteaed Terve Pere Aed.

 

Üldhariduskoolid

Võru valla haldusterritooriumil tegutseb seitse üldharidust pakkuvat kooli.

Keskharidust on võimalik omandada kahes koolis:

 

Põhiharidust on võimalik omandada:

 

Kutseharidus

Võrumaa Kutsehariduskeskus

 

Täiskasvanuharidus ja täienduskoolitus

Võru Täiskasvanute Gümnasium

Võrumaa Kutsehariduskeskus (vaata tasuta täiskasvanute koolitusi SIIT)

 

Huvihariduskool

Võru valla haldusterritooriumil tegutseb ainsa munitsipaalhuvikoolina Vastseliina Muusikakool